Telefon: 692 49 11 88
OFERTA
LINKI
Znajdź mapy
Warszawy

LINKI
Znajdź mpzp - plany zagospodarowania p.
Znajdź informacje dot. Józefowa
Znajdź informacje dot. Otwocka
PRZYDATNE STRONY:

Polskie ustawy

Centralna baza orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Ksiag Wieczystych

DLA GEODETÓW:

Geoportal

Główny Urzad Geodezji i Kartografii

Aktywna Sieć Geodezyjna ASG Eupos

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

FORUM:

GEOFORUM

Polski Internetowy Informator Geodezyjny 
Copyright  2012 by ForProjekt  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@forprojekt.com
mapa niemiecPogoda w Polsce na stronę
Mapy prawne
Podziały działek
Wznowienia granic
Rozgraniczenia
Reg. stanów prawnych
Mapy do projektów
Wytyczanie budynków
Wytyczanie urządzeń
Pom. powykonawcze
Pom  pow. lokali
Strona Główna
Kontakt
Znajdź działkę
Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.
Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Oczywiście najszerszym i podstawowym z tych praw jest prawo własności.


Najczęściej brak uregulowanego stanu prawnego sprowadza się
do braku założonej księgi wieczystej i w związku z tym
niemożnością wykazania kto jest właścicielem danej
nieruchomości i jakie inne prawa są z nią związane,
albo wprawdzie dla danej nieruchomości jest prowadzona
księga wieczysta, ale wpisy w niej są niezgodne z istniejącym
stanem prawnym.
   
REGULACJA STANU PRAWNEGO 
Wiele osób nabywa nieruchomości jako atrakcyjną lokatę
kapitału, lub dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Bardzo często jednak okazuje się, że posiadana nieruchomość
ma nieuregulowany stan prawny, a domniemany właściciel
wcale nie jest właścicielem lecz jedynie posiadaczem samoistnym.

Bardzo często nie są dokładnie znane również granice nieruchomości.
Właściciele chcą podzielić działkę na działki budowlane, a tu okazuje się, że nie są właścicielami lub granice ich nieruchomości nie są granicami prawnymi lecz jedynie granicami ujawnionymi w ewidencji gruntów.

Żeby uregulować stan prawny
nieruchomości (założyć księgę wieczystą)
bardzo często nie wystarczy tylko wypis
i wyrys z ewidencji gruntów - potrzebna
jest pomoc geodety uprawnionego
posiadającego uprawnienia geodezyjne
z 2 zakresu.

Geodeta przygotowując dokumentację
dla sądu musi zbadać istniejące
dokumenty znajdujące się w bardzo
różnych miejscach (zbiory dokumentów, powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin itp.) i opisać historię
nieruchomości od czasów scalenia lub uwłaszczenia - częstokroć jest to kilka dziesięcioleci.

Opracowanie takie zgłaszane jest we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i dopiero po kontroli i przekazaniu
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - opatrzone stosownymi pieczęciami, obok innych dokumentów, jest podstawą wpisu nieruchomości do księgi wieczystej.
   
KORZYŚCI Z REGULACJI  

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu
- nie można ich sprzedać, darować.
- nie mogą stanowić również zabezpieczenia dla kredytów
- trudno też na nich prowadzić jakiekolwiek inwestycje.
- w przypadku gospodarstw rolnych brak uregulowanego stanu prawnego będzie powodował niemożność skorzystania z dopłat Unii Europejskiej.